ซ่อมแล้ว 54
รอซ่อม 41
รอรับแจ้ง 3
ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง วันที่ สถานะ
1อาคาร 44204น้ำแอร์หยอดเยอะมากเครื่องปรับอากาศวนิษา อินต๊ะสงค์28 พ.ย. 2565, 10:43

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

2อาคาร 66403CPU คอมพิวเตอร์​มีปัญหาครับอุปกรณ์ไอทีกิตติโชติ ธินัน15 พ.ย. 2565, 15:04

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

3อาคาร 55201ไม่มีจอโปรเจ็คเตอร์ทำให้แสบตาเวลาฉายในกระดานไวท์บอร์ดอุปกรณ์ไอทีสิทธิชัย ทิพย์สิงห์12 พ.ย. 2565, 11:44

อยู่ระหว่างดำเนินการ

4อาคาร 11304หลอดไฟด้านหน้าเสียมาเป็นเวลา1อาทิตย์​แล้ว​ค่ะ​หลอดไฟ​กระพริบ​ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสายตาเวลาเรียนค่ะระบบไฟฟ้าหทัยรัตน์ ประเสริฐสังข์11 พ.ย. 2565, 19:02

  ดำเนินการเรียบร้อย  

5อาคาร 55305หลอดไฟเสีย1หลอด ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะระบบไฟฟ้าพิชญานันท์ วงค์สอน10 พ.ย. 2565, 13:10

  ดำเนินการเรียบร้อย  

6อาคาร 66403โปรเจคเตอร์​เปิดไม่ติดคะอุปกรณ์ไอที กัญญาณัฐฐินันท์ พิมขาลี10 พ.ย. 2565, 14:01

  ดำเนินการเรียบร้อย  

7อาคาร 7 (101 ปี สตรีศึกษา)7402สีวิชวลเพี้ยน ปัจจุบันเป็นสีเหลืองออกเขียวอ่อน เคยแจ้งแก้แต่ใช้ได้ไม่นานก็สีเพี้ยนอุปกรณ์ไอที จุฬาลักษณ์ อินทชัย8 พ.ย. 2565, 08:01

อยู่ระหว่างดำเนินการ

8อาคาร 66304พัดลมเปิดไม่ติดสักตัวงานซ่อมทั่วไปจิณห์จุฑา เชียงศิริ5 พ.ย. 2565, 13:12

อยู่ระหว่างดำเนินการ

9อาคาร 55408เวลาจะเปิดคอมบางทีต้องเสี่ยงดวงเอาว่าจะติดหรือไม่ติด บางทีเรียนอยู่ ปจต.ก็จอฟ้าขึ้นมาอุปกรณ์ไอที กุลปรียา ประดิษฐ์5 พ.ย. 2565, 17:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

10อาคาร 44305แอร์ตัวหน้าไม่เย็นคะ พัดลมจะตกใส่นักเรียนกับครูอยู่แล้ว ไฟไม่สว่างคะระบบไฟฟ้าศิริวรรณ บัลลังก์2 พ.ย. 2565, 19:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

11อาคาร 44303 2/9พัดลมใช้ไม่ได้แอร์ไม่เย็นคอมพิวเตอร์พังเครื่องปรับอากาศ 2 พ.ย. 2565, 22:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

12อาคาร 44303 2/9พัดลมใช้ไม่ได้แอร์ไม่เย็นคอมพิวเตอร์พังเครื่องปรับอากาศ 2 พ.ย. 2565, 22:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

13อาคาร 22202โปรคเจคเตอร์ (หลอดภาพแตก ภาพเสีย มองไม่ชัด)อุปกรณ์ไอที อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา1 พ.ย. 2565, 09:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

14อาคาร 44204ประตูกระจกห้องร้าวงานซ่อมทั่วไปเขมจิรา มะเสนะ1 พ.ย. 2565, 15:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

15อาคาร 44206เปิดไม่ติดสวิซแอร์เด้งลงเครื่องปรับอากาศอภิภาวดี บุญวิเศษ1 พ.ย. 2565, 09:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

16อาคาร 55404เครื่องปรับอากาศเสีย หลอดไฟกระพริบเครื่องปรับอากาศณัฐกานต์ เกลี้ยงกลม8 พ.ย. 2565, 12:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

17อาคาร 55402,5406ประตูห้อง 5402 และ 5406 ล็อคไม่ได้เนื่องจากตกร่องงานซ่อมทั่วไปสิทธิชัย ทิพย์สิงห์1 พ.ย. 2565, 07:11

อยู่ระหว่างดำเนินการ

18อาคาร 66208แอร์ไม่เย็นครับ ไม่เย็นมาตั้งแต่เทอม 1 แล้วครับเครื่องปรับอากาศสุทธิพร แดงอินทวัฒน์30 ต.ค. 2565, 13:10

อยู่ระหว่างดำเนินการ

19อาคาร 66407ไฟฟ้าใช้ไม่ได้ทั้งหมด ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ใช้ได้แต่แอร์ค่ะ ระบบไฟฟ้าอริสา แก้วเมืองกลาง30 ต.ค. 2565, 12:10

อยู่ระหว่างดำเนินการ

20อาคาร 66304แอร์ดัง ถ่านนาฬิกาคอมหมด พัดลมใช้ไม่ได้3ตัวงานซ่อมทั่วไปปกรณ์ ชาวเซโปน30 ต.ค. 2565, 11:10

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการทั้งหมด : 98 รายการ