ซ่อมแล้ว 54
รอซ่อม 41
รอรับแจ้ง 3
ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง วันที่ สถานะ
81อาคาร 44206ประตูห้อง 4206 ปิดไม่ได้(ยางหลุด)งานซ่อมทั่วไปอภิชญา12 มิ.ย. 2565, 09:54

อยู่ระหว่างดำเนินการ

82อาคาร 6นาฏศิลป์- สวิตซ์แอรห้องนาฏศิลป์ใช้ไม่ได้ - กระเบื้องพื้นแตก - กลอนตู้ชำรุดระบบไฟฟ้าครูอัญชัญ11 มิ.ย. 2565, 11:52

  ดำเนินการเรียบร้อย  

83อาคาร 7 (101 ปี สตรีศึกษา)-- ที่กดชักโครกครูชายฝั่งทิศตะวันออกชำรุด - ที่กดชักโครกครูชายฝั่งทิศตะวันตกชำรุดระบบน้ำประปาครูอรนุช สุวรรณโท11 มิ.ย. 2565, 10:22

  ดำเนินการเรียบร้อย  

84อาคาร 55406- กระจกหน้าต่างแตก - พัดลมชำรุดงานซ่อมทั่วไปครูแหลมทอง ชินรัตน์10 มิ.ย. 2565, 10:52

อยู่ระหว่างดำเนินการ

85อาคาร 5ห้องน้ำครูอ่างล้างมือห้องน้ำครูอาคาร 5 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออกท่อตันระบบน้ำประปาครูปัทมาวดี6 มิ.ย. 2565, 11:51

  ดำเนินการเรียบร้อย  

86อาคาร 55405ลูกบิด ห้อง 5405 ชำรุด งานซ่อมทั่วไปแม่บ้านขจร6 มิ.ย. 2565, 10:51

อยู่ระหว่างดำเนินการ

87อาคาร 55406ประตูล็อคไม่ได้งานซ่อมทั่วไปแม่บ้านขจร6 มิ.ย. 2565, 10:51

  ดำเนินการเรียบร้อย  

88อาคาร 55403+ห้องน้ำครูชาย- ลูกบิดชำรุด 5403 - ห้องน้ำครูชาย ชั้น 2 หลอดไฟฟ้าไม่ติดงานซ่อมทั่วไปอัญชลี6 มิ.ย. 2565, 09:51

อยู่ระหว่างดำเนินการ

89อาคาร 55104หลอดไฟฟ้าไม่ติดระบบไฟฟ้าอัญชลี6 มิ.ย. 2565, 08:51

อยู่ระหว่างดำเนินการ

90บ้านนนทรีอาเซียน- อะไหล่แอร์ตกลงพื้น - ประตูห้องอาเซียนล็อคไม่ได้งานซ่อมทั่วไปครูสุปราณี หอมไกล19 มิ.ย. 2565, 08:49

  ดำเนินการเรียบร้อย  

91อาคาร 55018แอร์ไม่เย็นเครื่องปรับอากาศปิยาภัสร์13 มิ.ย. 2565, 10:07

  ดำเนินการเรียบร้อย  

92อาคาร 44401-รีโมท Projector กดไม่ได้คาดว่าถ่านน่าจะหมด -จอภาพขึ้นสีเหลือง อุปกรณ์ไอทีสุรินลักษณ์ กลางสุข12 มิ.ย. 2565, 10:42

  ดำเนินการเรียบร้อย  

93อาคาร 66403แอร์ไม่เย็นเครื่องปรับอากาศปรางชมพู ภานุศรี12 มิ.ย. 2565, 10:33

  ดำเนินการเรียบร้อย  

94อาคาร 66303โปรเจกเตอร์ไม่ชัด ใช้สายเชื่อมเป็นสายชั่วคราวเมื่อเชื่อมแล้วทำให้ติดขัดหรือเชื่อมไม่ได้เลย อุปกรณ์ไอทีน.ส.นริศรา มาระศรี12 มิ.ย. 2565, 09:47

  ดำเนินการเรียบร้อย  

95อาคาร 55308จอโปรเจ็คเตอร์ไม่ชัดอุปกรณ์ไอทีน.ส.วิไลวรรณ ปรีคง12 มิ.ย. 2565, 09:46

  ดำเนินการเรียบร้อย  

96อาคาร 66204-คอมพิวเตอร์ขึ้นนาฬิกาช้าเกินไป -วิชวลซูมเข้า-ออกไม่ได้ -พัดลมเปิดไม่ได้อุปกรณ์ไอทีชลธิชา โพธิชัย12 มิ.ย. 2565, 09:45

  ดำเนินการเรียบร้อย  

97อาคาร 66205แอร์ค่อยไม่เย็นทั้ง2ตัว พัดลมใช้ไม่ได้ค่ะเครื่องปรับอากาศธิดารัตน์ ถาวงษ์กลาง12 มิ.ย. 2565, 08:46

  ดำเนินการเรียบร้อย  

98อาคาร 44206แอร์ตัวหลังเสียร้อนมากเครื่องปรับอากาศด.ญ.ศรญา อุ่นเจริญ12 มิ.ย. 2565, 08:46

  ดำเนินการเรียบร้อย  

รายการทั้งหมด : 98 รายการ