ซ่อมแล้ว 54
รอซ่อม 41
รอรับแจ้ง 3
ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง วันที่ สถานะ
61อาคาร 66307เเอร์ใช้ไม่ได้เลยนักเรียนหายใจไม่ออกทุกคน พัดลมเปิดได้ตัวเดียว ร้อนมากๆเครื่องปรับอากาศมนทิรา ไชยเกตุ23 มิ.ย. 2565, 10:06

อยู่ระหว่างดำเนินการ

62อาคาร 7 (101 ปี สตรีศึกษา)7402แอร์ไม่เย็นเครื่องปรับอากาศครูอรนุช สุวรรณโท21 มิ.ย. 2565, 20:06

อยู่ระหว่างดำเนินการ

63อาคาร 55401แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์21 มิ.ย. 2565, 16:03

อยู่ระหว่างดำเนินการ

64อาคาร 66304เครื่องขยายเสียงชำรุดอุปกรณ์ไอทีชาตรี21 มิ.ย. 2565, 15:33

  ดำเนินการเรียบร้อย  

65อาคาร 66401เครื่องขยายเสียงชำรุดอุปกรณ์ไอทีชาตรี21 มิ.ย. 2565, 15:35

  ดำเนินการเรียบร้อย  

66อาคาร 66305ลำโพงไม่มีเสียง รีโมทรเปิดโปรเจคเตอร์ไม่ได้เครื่องไม่ชัดอุปกรณ์ไอทีกนกกรณ์21 มิ.ย. 2565, 14:50

  ดำเนินการเรียบร้อย  

67อาคาร 44403โปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อุปกรณ์ไอทีวิฑูรย์ บัณฑิต21 มิ.ย. 2565, 14:49

  ดำเนินการเรียบร้อย  

68อาคาร 44304เครื่องโปรเจคเตอร์ไม่ชัด จอคอมใช้งานไม่ได้อุปกรณ์ไอทีธิชานันท์ 21 มิ.ย. 2565, 14:36

  ดำเนินการเรียบร้อย  

69อาคาร 55302เครื่องฉายสไลด์ไม่ชัด คอมพิวเตอร์ไม่สามารถฉายภาพขึ้นจอโปรเจ็ดเตอร์ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีการณธิดา 21 มิ.ย. 2565, 14:33

  ดำเนินการเรียบร้อย  

70อาคารชั่วคราวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโทรทัศน์งานซ่อมทั่วไปครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์21 มิ.ย. 2565, 11:53

  ดำเนินการเรียบร้อย  

71อาคาร 66404จอรับภาพโปรเจคเตอร์หลุด แก้ไขแล้วอุปกรณ์ไอทีครูสุภาพ ภูดินดาน21 มิ.ย. 2565, 10:49

  ดำเนินการเรียบร้อย  

72อาคาร 55206หลอดไฟห้องพักครูไม่ติดระบบไฟฟ้าสิทธิชัย ทิพย์สิงห์21 มิ.ย. 2565, 10:22

  ดำเนินการเรียบร้อย  

73อาคารเลื่อนนุ่มห้องพักครู- ซ่อมผนังกระจก 2 ช่องงานซ่อมทั่วไปครูอัญชัญ ศรีกรินทร์21 มิ.ย. 2565, 10:02

อยู่ระหว่างดำเนินการ

74อาคาร 6นาฏศิลป์- แยกปลั๊กไฟ 4 จุด - เปลี่ยนล้อรางเลื่อนกระจกตู้เก็บของระบบไฟฟ้าครูอัญชัญ ศรีกรินทร์21 มิ.ย. 2565, 09:52

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

75อาคาร 11105ติดตั้งหลอดไฟ้ส่องสว่างเพิ่มเติม (ห้องงานบุุคคล)ระบบไฟฟ้าครูรัชนี จันทรา21 มิ.ย. 2565, 09:32

  ดำเนินการเรียบร้อย  

76อาคาร 1ห้องบริหารงานบุคคลติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมห้องบริหารงานบุคคลระบบไฟฟ้าครูกิจจา มุขพรหม21 มิ.ย. 2565, 08:44

  ดำเนินการเรียบร้อย  

77อาคาร 44205จอเพี้ยน มัว/ไม่ชัด(แก้ไขแล้ว) แอร์ไม่เย็นค่ะ อุปกรณ์ไอทีกมลพัชร มานะดี20 มิ.ย. 2565, 10:52

  ดำเนินการเรียบร้อย  

78อาคาร 4ห้องน้ำชายห้องน้ำชาย อาคาร 4 ชั้น 3ระบบน้ำประปาขนิษฐา19 มิ.ย. 2565, 09:52

  ดำเนินการเรียบร้อย  

79อาคาร 55406ล็อคห้องไม่ได้งานซ่อมทั่วไปแม่บ้านขจร17 มิ.ย. 2565, 11:52

  ดำเนินการเรียบร้อย  

80อาคาร 44403ชั้นวางโทรศัพท์หลุดงานซ่อมทั่วไปครูวิฑูรย์17 มิ.ย. 2565, 10:50

  ดำเนินการเรียบร้อย  

รายการทั้งหมด : 98 รายการ