สอบ วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2566 นี้ ป.4- ม.2 สอบเวลา 09.00-11.30 น. ม.3-ม.6 สอบเวลา 13.00-15.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18


ป. 4 76 คน
ป. 5 29 คน
ป. 6 105 คน
ม. 1 84 คน
ม. 2 22 คน
ม. 3 96 คน
ม. 4 24 คน
ม. 5 26 คน
ม. 6 209 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
654เด็กหญิงกิตติกา นพเสาร์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 27 ก.ย. 09:0260 แจ้งชำระฯ
653นางสาวศิริญญา ศิริบุตร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.627 ก.ย. 08:4860 รอตรวจสอบ
652เด็กหญิงธิรัตติกาล พรมสูงยาง
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.1 27 ก.ย. 07:2760 รอตรวจสอบ
651เด็กหญิงกัญญดา สุทธิ์ประเสริฐพร
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 27 ก.ย. 05:3860 รอตรวจสอบ
650นางสาวณัฐภัสสร แสนประดิษฐ์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 26 ก.ย. 20:0160 รอตรวจสอบ
649นายธนาพิพัฒน์ แสนประดิษฐ์
ม.5ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 26 ก.ย. 20:0060 รอตรวจสอบ
648นางสาวณัฐภัสสร แสนประดิษฐ์
ม.5ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 26 ก.ย. 19:5860 แจ้งชำระฯ
647นายภูบดินทร์ พูนขุนทด
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.626 ก.ย. 17:5260 รอตรวจสอบ
646เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐฎ์ชญา ชนะบุญ
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 26 ก.ย. 15:3660 รอตรวจสอบ
645เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิซ้อน
ป.6อนุบาลร้อนเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 26 ก.ย. 14:5760 รอตรวจสอบ
644เด็กหญิงอัญภัชชา แก้วสมบัติ
ป.5อนุบาลเมืองอาจสามารถร้อยเอ็ด ป.5 26 ก.ย. 14:5660 รอตรวจสอบ
643นางสาวกชพรรณ ผลินยศ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.626 ก.ย. 12:1060 รอตรวจสอบ
642นางสาวเมธาวดี ลักษณะงาม
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.626 ก.ย. 11:5960 รอตรวจสอบ
641เด็กหญิงอภิณห์พร ปาปะเกา
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 26 ก.ย. 10:1860 รอตรวจสอบ
640นายณัฐนนท์ คณฑา
ม.5สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.5 26 ก.ย. 09:0760 แจ้งชำระฯ
639นางสาวธิชานันท์ งอยภูธรณ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.626 ก.ย. 07:2360 รอตรวจสอบ
638นางสาวณัฏฐ์ชยา สาคร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.626 ก.ย. 00:0560 รอตรวจสอบ
637นางสาวณัชชา ไชยกุมาร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 22:0460 รอตรวจสอบ
636นางสาวกวินธิดา อนุนิวัฒน์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 20:0660 แจ้งชำระฯ
635เด็กหญิงกัญญาวีร์ ช้างชู
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 19:3160 รอตรวจสอบ
634นางสาวปาริตา สุริยนต์
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 19:2960 รอตรวจสอบ
633นางสาวนิกข์นิภา ไชยพิมพ์
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 19:2760 รอตรวจสอบ
632นางสาวไอลิสา ศรีแก่นจันทร์
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 19:0960 รอตรวจสอบ
631นางสาวฐิติวรดา บุญถ่าน
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 18:2460 รอตรวจสอบ
630นางสาวสุกัญญา ยมรัตน์
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 18:1560 รอตรวจสอบ
629นางสาวชมพูนุท นิ้มเจริญ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 17:1960 รอตรวจสอบ
628นางสาวเบญญาภา ใจยาว
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 17:1360 รอตรวจสอบ
627เด็กชายเพชรเพทาย พาง
ม.1โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.1 25 ก.ย. 16:5960 รอตรวจสอบ
626นางสาวญาณิศา ผดุงกิจ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 16:5660 รอตรวจสอบ
625นางสาวธัญพร โคตะยันต์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 16:5460 รอตรวจสอบ
624เด็กหญิงพลอยไพลิน พาง
ม.1จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.1 25 ก.ย. 16:4060 รอตรวจสอบ
623นางสาววิชญดา ไชยราช
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 16:3160 รอตรวจสอบ
622นางสาวอินธิรา อดทน
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 16:2860 แจ้งชำระฯ
621เด็กหญิงบัณฑิตาพร กอสิงห์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 16:2760 รอตรวจสอบ
620นางสาวยี้ฟาง เฉิน
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 16:2260 รอตรวจสอบ
619นายธนกร อ่างทอง
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 16:1560 รอตรวจสอบ
618นางสาวมิ่งกมล ไชยบัวแดง
ม.4จันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 16:1060 รอตรวจสอบ
617นางสาวมนต์สรวง บุญวิเศษ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 15:5560 รอตรวจสอบ
616นางสาวเมธาพร แก้วสวนจิก
ม.5สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.5 25 ก.ย. 15:4460 แจ้งชำระฯ
615นางสาวธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์
ม.5สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.5 25 ก.ย. 15:4360 รอตรวจสอบ
614นางสาวณัฐวดี กิตติลือชากร
ม.5สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.5 25 ก.ย. 15:2160 แจ้งชำระฯ
613นางสาวทิพย์ธารา สวัสดิ์ผล
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 15:0560 รอตรวจสอบ
612นางสาวพิรดา วันนิจ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 14:5960 รอตรวจสอบ
611เด็กหญิงชญานุช อ่อนนิ่ม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 14:4260 รอตรวจสอบ
610นางสาวสิริกานต์ มงคลศรี
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 25 ก.ย. 14:3760 รอตรวจสอบ
609เด็กชายวรพรต โชติสุวรรณ
ม.1วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารยโสธร ม.1 25 ก.ย. 14:2760 รอตรวจสอบ
608เด็กชายอภิวิชญ์ อนันทวรรณ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 25 ก.ย. 14:2060 รอตรวจสอบ
607นางสาวอริศรา วินทะไชย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 13:2660 รอตรวจสอบ
606นางสาวจิราพัฒน์ วารสิทธิ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:4860 รอตรวจสอบ
605นางสาวปภาวดี พิมพ์ศรี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:4460 รอตรวจสอบ
604นางสาวณิชกานต์ ชินภักดิ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:3560 รอตรวจสอบ
603นางสาวธัญฐญากร บุตรชน
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:3160 รอตรวจสอบ
602นางสาวปรายฝน ฉ่ำมณี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:2260 รอตรวจสอบ
601นางสาวธนาพร ถือนูศร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:2060 รอตรวจสอบ
600นางสาวจณิสตา สุริฉาย
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:0760 รอตรวจสอบ
599นางสาวสุพิชญา ศาลางาม
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 12:0360 แจ้งชำระฯ
598นางสาววชิราภรณ์ วรรณวงค์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:4460 รอตรวจสอบ
597นางสาวธิดาทิพย์ พิมพ์มหา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:4460 รอตรวจสอบ
596นางสาวพิมลดา กลางสวัสดิ์
ป.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:4460 รอตรวจสอบ
595นางสาวพีรัชนันท์ อัครเสริญ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:4360 รอตรวจสอบ
594นางสาวปภาวรินทร์ สุวรรณพันธ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:4160 รอตรวจสอบ
593นางสาวศิริกานดา ละครลำ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:2360 รอตรวจสอบ
592นางสาวกมลชนก ไพบูลย์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:2060 รอตรวจสอบ
591นางสาวยุพมาศ ผ่องแผ้ว
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:1860 รอตรวจสอบ
590นางสาวฐิติญา ชาวงค์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:1360 รอตรวจสอบ
589นายพชรพล สีลาดเลา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:1260 รอตรวจสอบ
588นางสาวอรจิรา กาสิงห์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:1160 รอตรวจสอบ
587นางสาวอมรรัตน์ หาญจันทร์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 11:1060 รอตรวจสอบ
586นางสาวลิเดียตะวัน โค้ตส์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:0560 รอตรวจสอบ
585นางสาวสิริวัน คาร์เรอร์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 11:0060 รอตรวจสอบ
584นางสาวคัทลียา ชามะลิ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:5260 รอตรวจสอบ
583นางสาวพรรณวิสา สมภักดี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:5160 รอตรวจสอบ
582นางสาวนิศาชล วิจิตขะจี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:5060 รอตรวจสอบ
581นางสาววนันตญา มูลมะณี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:4560 รอตรวจสอบ
580เด็กหญิงธนภรณ์ เวียงสมุทร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:4560 รอตรวจสอบ
579นางสาวนันท​รัตน์​ พละ​วัตร
ม.6สตรีศึกษา​ร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:4360 รอตรวจสอบ
578นางสาวปนัดดา บุญกาพิมพ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:4260 รอตรวจสอบ
577นางสาวธนภรณ์ หงษ์ศรี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:4060 รอตรวจสอบ
576นางสาวณัฐพร นิลวัฒนชัย
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:4060 รอตรวจสอบ
575นางสาวฐิติมา คำมุลคร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:3960 รอตรวจสอบ
574นางสาวกาญจนาวดี ซาหว้า
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:3560 รอตรวจสอบ
573นางสาวกชกร ศรีอุดร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:3460 รอตรวจสอบ
572นางสาวพัชรพร เม้าศรี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:3360 แจ้งชำระฯ
571นางสาวกัญญาณัฐ เหระวัลย์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:3260 รอตรวจสอบ
570นางสาวปวีณ์ลดา จันทะสิงห์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:3160 รอตรวจสอบ
569นางสาวเพียรพร ไกรพล
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:3060 รอตรวจสอบ
568นางสาวตรีทิพยนิภา จันทร์คง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:2960 แจ้งชำระฯ
567นางสาวพิมพร โพธิ์คำ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:2760 รอตรวจสอบ
566เด็กหญิงพิชชาวีร์ โกฎิแสน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:2360 แจ้งชำระฯ
565นางสาวมัทณาภรณ์ พลหมั่น
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:1860 รอตรวจสอบ
564เด็กหญิงศุภาวรรณ ชะรารัตน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:1760 รอตรวจสอบ
563นางสาวปติมาภร โสระทิวา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:1760 รอตรวจสอบ
562นายธนนันต์ สาวิกัน
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:1460 รอตรวจสอบ
561นางสาวจณิสตา จันทะสมบัติ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:1360 รอตรวจสอบ
560นางสาวปติมาภร โสระทิวา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ป.6 ม.625 ก.ย. 10:12120 แจ้งชำระฯ
559เด็กหญิงนลินนิภา ป้องปก
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:1060 แจ้งชำระฯ
558นางสาวชัชฎาภรณ์ ประสิทธิ์สันต์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:1060 รอตรวจสอบ
557เด็กหญิงปพิชญา พันระกา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:1060 รอตรวจสอบ
556นายพัฒนพงษ์ แสนบุตวงค์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.625 ก.ย. 10:0960 แจ้งชำระฯ
555เด็กหญิงมัชฌิมา รินสาธร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 25 ก.ย. 10:0860 รอตรวจสอบ
รายการทั้งหมด : 654 รายการ