รับสมัครถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 สอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 นี้ ป.4- ม.2 สอบเวลา 09.00-11.00 น. ม.3-ม.6 สอบเวลา 13.00-15.00 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566


ป. 4 84 คน
ป. 5 69 คน
ป. 6 128 คน
ม. 1 37 คน
ม. 2 16 คน
ม. 3 39 คน
ม. 4 16 คน
ม. 5 16 คน
ม. 6 5 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
397เด็กชายศรัณยพงศ์ พลเยี่ยม
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 11 ธ.ค. 10:1560 รอตรวจสอบ
396เด็กหญิงณดา ศิวินา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 10 ธ.ค. 22:0760 แจ้งชำระฯ
395เด็กหญิงณภัทร ศิวินา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 ม.3 10 ธ.ค. 22:06120 แจ้งชำระฯ
394เด็กหญิงกมลนิตย์ อดกลั้น
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 10 ธ.ค. 13:5860 รอตรวจสอบ
393เด็กหญิงชุติกาญจน์ อดกลั้น
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 10 ธ.ค. 13:5760 รอตรวจสอบ
392เด็กหญิงปภิชญา งามโนนทอง
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 10 ธ.ค. 08:4060 รอตรวจสอบ
391เด็กหญิงอภิชญา วินทะไชย
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.1 10 ธ.ค. 08:0660 รอตรวจสอบ
390นางสาวณัฐภัสสร แสนประดิษฐ์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 9 ธ.ค. 20:5560 รอตรวจสอบ
389นายธนาพิพัฒน์ แสนประดิษฐ์
ม.5ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 9 ธ.ค. 20:5560 รอตรวจสอบ
388เด็กชายนนธวัฒน์ แสงวัชรพันธุ์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 9 ธ.ค. 17:0160 รอตรวจสอบ
387เด็กหญิงชริญญา แสงวัชรพันธุ์
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 9 ธ.ค. 16:5760 รอตรวจสอบ
386เด็กชายณัฐพนธ์ วรนาม
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 ม.1 8 ธ.ค. 09:47120 รอตรวจสอบ
385เด็กหญิงพงศ์พัชรา พลเยี่ยม
ป.6ประชานิยมปณิธานพัฒน์ร้อยเอ็ด ป.6 7 ธ.ค. 15:5460 รอตรวจสอบ
384เด็กชายธนาธิป เกตุคำ
ป.3อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 7 ธ.ค. 15:3060 รอตรวจสอบ
383เด็กหญิงกุลนัดดา ช่างยันต์
ป.6อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด ป.6 7 ธ.ค. 12:3760 รอตรวจสอบ
382เด็กชายนันทวัฒน์ พลีใส
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 6 ธ.ค. 21:5760 รอตรวจสอบ
381เด็กชายศุภฤกษ์ มูลสิน
ป.4อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐอุบลราชธานีป.4 6 ธ.ค. 21:5660 รอตรวจสอบ
380เด็กชายศุภณัฐ มูลสิน
ม.2เขมราฐพิทยาคมอุบลราชธานี ม.2 6 ธ.ค. 21:5560 รอตรวจสอบ
379นายภาณุศร จึงสวัสดิ์มีชัย
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 ม.5 ม.66 ธ.ค. 18:49180 รอตรวจสอบ
378เด็กหญิงสุธาสินี อภัยฤทธิรงค์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 6 ธ.ค. 10:3160 รอตรวจสอบ
377เด็กชายรชฏ สุ่มมาตย์
ป.6บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ร้อยเอ็ด ป.6 6 ธ.ค. 10:2960 รอตรวจสอบ
376เด็กชายพชฏ สุ่มมาตย์
ป.4บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ร้อยเอ็ดป.4 6 ธ.ค. 10:2860 รอตรวจสอบ
375นายพศิน ประทุมภักดิ์
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 5 ธ.ค. 23:0060 รอตรวจสอบ
374นายศิวัช ผาชา
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 5 ธ.ค. 22:5960 รอตรวจสอบ
373เด็กหญิงแคทเธอรีน มอร์ริสัน
ป.2อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 5 ธ.ค. 20:5660 รอตรวจสอบ
372นางสาวกัลย์กมล ตั้งภักดี
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 5 ธ.ค. 18:0860 รอตรวจสอบ
371เด็กชายเตชินท์ วิชัย
ป.6ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 5 ธ.ค. 14:1760 รอตรวจสอบ
370เด็กหญิงภรภัทร ทองบัวบาน
ม.1สารคามพิทยาคมมหาสารคาม ม.1 5 ธ.ค. 12:0660 รอตรวจสอบ
369เด็กหญิงณิชา พุทธปัญโญ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 5 ธ.ค. 00:5460 รอตรวจสอบ
368เด็กหญิงพลอยพิมพ์ดาว วงศ์อนิรุธ
ป.3เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 4 ธ.ค. 22:4160 รอตรวจสอบ
367เด็กหญิงวรุณยุพา มังก้อน
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ด ป.6 4 ธ.ค. 18:2560 รอตรวจสอบ
366เด็กชายพัฒนศักดิ์ ศรแผลง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 4 ธ.ค. 14:3460 รอตรวจสอบ
365เด็กหญิงญาณิสา ปริญจิตร
ป.4อนุบาลเมืองสรวงร้อยเอ็ดป.4 4 ธ.ค. 08:4360 รอตรวจสอบ
364เด็กหญิงภัทรวดี วิรัตน์
ป.4อนุบาลเมืองสรวงร้อยเอ็ดป.4 4 ธ.ค. 08:4160 รอตรวจสอบ
363เด็กหญิงพิมพ์ชนก อิฐรัตน์
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 4 ธ.ค. 08:1360 รอตรวจสอบ
362เด็กชายจตุรวิชญ์ สุวภาพ
ป.4อนุบาล​ร้อยเอ็ด​ร้อยเอ็ด ป.5 4 ธ.ค. 08:0760 รอตรวจสอบ
361เด็กชายพสิษฐ์ วงค์อามาตย์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 3 ธ.ค. 22:2160 รอตรวจสอบ
360เด็กชายนนท์กฤช ระเริง
ป.5รร.เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 3 ธ.ค. 19:2160 รอตรวจสอบ
359เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวพาวัน
ม.2เสลภูมิพิทยาคมร้อยเอ็ด ม.2 3 ธ.ค. 18:4560 แจ้งชำระฯ
358เด็กหญิงอุสิชา อึ้งปิติกรกุล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 3 ธ.ค. 18:3360 รอตรวจสอบ
357เด็กหญิงพิชญานันท์ อุดมโภชน์
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ด ป.6 3 ธ.ค. 09:4960 รอตรวจสอบ
356เด็กหญิงกวินธิดา ถินคำเชิด
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 3 ธ.ค. 08:5060 การสมัครสมบูรณ์
355เด็กชายยศพล เชิงสะอาด
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 3 ธ.ค. 07:4660 การสมัครสมบูรณ์
354นางสาวพอใจ สรเลขกิตติ
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 2 ธ.ค. 19:5360 การสมัครสมบูรณ์
353เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญโทแสง
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2 ธ.ค. 15:4260 การสมัครสมบูรณ์
352เด็กหญิงนิติรัญญา อินทสมบัติ
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2 ธ.ค. 15:2060 การสมัครสมบูรณ์
351เด็กหญิงณรดา ดำรงค์สุขนิวัฒน์
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2 ธ.ค. 14:2160 การสมัครสมบูรณ์
350เด็กชายพัฐกฤษณ์ วิโรจน์เพชร
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2 ธ.ค. 13:5260 การสมัครสมบูรณ์
349นายณัฐภัทร เกษทอง
ม.5ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 2 ธ.ค. 09:4560 การสมัครสมบูรณ์
348เด็กหญิงรวิพร เกษทอง
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 2 ธ.ค. 09:4360 การสมัครสมบูรณ์
347เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญแสง
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 2 ธ.ค. 09:4160 การสมัครสมบูรณ์
346เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเเสง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 2 ธ.ค. 09:3860 การสมัครสมบูรณ์
345เด็กหญิงพอฤทัย ชาติบัญชากร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 1 ธ.ค. 22:0760 การสมัครสมบูรณ์
344เด็กหญิงปิยาพัชร บุญศิริโรจน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 1 ธ.ค. 22:0360 การสมัครสมบูรณ์
343เด็กหญิงปิยาพัชร บุญศิริโรจน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 ม.1 1 ธ.ค. 22:00120 แจ้งชำระฯ
342เด็กชายธนกฤต จิรัมย์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 1 ธ.ค. 21:4460 การสมัครสมบูรณ์
341เด็กหญิงพชรพร ช่างยันต์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 1 ธ.ค. 15:2060 การสมัครสมบูรณ์
340เด็กชายอิทธิกร พรหมสุริยากร
ป.5อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด ป.5 30 พ.ย. 15:5860 การสมัครสมบูรณ์
339เด็กหญิงณัฐณิชา ชินคำ
ป.5อนุบาลเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด ป.6 30 พ.ย. 08:3060 การสมัครสมบูรณ์
338เด็กหญิงเบญจรัตน์ กันยาวุธ
ป.4โรงเรียนไพโรจน์วิชาชาลัยร้อยเอ็ดป.4 30 พ.ย. 08:2560 การสมัครสมบูรณ์
337นางสาวอริญชยา บุตรศาสตร์
ม.5เชียงใหม่ประชานุสรณ์ร้อยเอ็ด ม.5 29 พ.ย. 15:5160 การสมัครสมบูรณ์
336เด็กหญิงมาริษา บุตรศาสตร์
ม.1อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.1 29 พ.ย. 15:4960 การสมัครสมบูรณ์
335นายจิรวัฒน์ โพธิ์โชติ
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 29 พ.ย. 11:4160
334เด็กชายธิศร กัลยาณรุจ
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 29 พ.ย. 10:2460 การสมัครสมบูรณ์
333เด็กหญิงธนิดา กัลยาณรุจ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 29 พ.ย. 10:2360 การสมัครสมบูรณ์
332เด็กหญิงกิตติ์สิริ จันโทมุข
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 29 พ.ย. 10:2260 แจ้งชำระฯ
331นางสาวมธุว์สิริ จันโทมุข
ม.5ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 29 พ.ย. 10:1960 แจ้งชำระฯ
330เด็กหญิงอัญชลินทร์ เสน่ห์วงค์
ป.5อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 28 พ.ย. 19:0960 รอตรวจสอบ
329เด็กหญิงกนกพร หมื่นสุข
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.1 28 พ.ย. 17:2560 การสมัครสมบูรณ์
328เด็กชายธีรวิชช์ ขุราษี
ป.5เมืองธวัชบุรีร้อยเอ็ด ป.5 28 พ.ย. 16:4060 การสมัครสมบูรณ์
327นางสาวณัฐนันท์ เอกทัศน์
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 28 พ.ย. 14:0660 การสมัครสมบูรณ์
326เด็กหญิงณัชชา เอกทัศน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 28 พ.ย. 14:0460 การสมัครสมบูรณ์
325นางสาวพัชรีกร สาโยธา
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 28 พ.ย. 13:5060 การสมัครสมบูรณ์
324นายกฤติน กล่อมจิตร
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 28 พ.ย. 13:4660 การสมัครสมบูรณ์
323นายญาณกวี สร้อยบุดดา
ม.5สารคามพิทยาคมมหาสารคาม ม.5 27 พ.ย. 21:0360 แจ้งชำระฯ
322เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร จันเเดง
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 27 พ.ย. 15:5960 การสมัครสมบูรณ์
321เด็กหญิงไปรยา แสงโสภา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 27 พ.ย. 14:2060 การสมัครสมบูรณ์
320เด็กชายปพนธีร์ อาจจำนงค์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 27 พ.ย. 13:3760 การสมัครสมบูรณ์
319เด็กหญิงพิชญ์ชนก สัจจภาณี
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 27 พ.ย. 13:3260 การสมัครสมบูรณ์
318เด็กหญิงธนัตพร เคนโยธา
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 27 พ.ย. 09:3060 การสมัครสมบูรณ์
317เด็กชายกิตติภพ ศรีพิบูลย์
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 27 พ.ย. 06:2560 การสมัครสมบูรณ์
316เด็กหญิงรสิตา เกตุคำ
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 26 พ.ย. 21:1760 การสมัครสมบูรณ์
315เด็กหญิงพนิดา เสนาสนิท
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 26 พ.ย. 18:4160 การสมัครสมบูรณ์
314เด็กหญิงธันย์ชนก เผือกแก้ว
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.1 26 พ.ย. 17:2560 การสมัครสมบูรณ์
313เด็กหญิงนภาพร อ่างสุวรรณ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 26 พ.ย. 13:2060 การสมัครสมบูรณ์
312เด็กหญิงชนิสรา สุขมล
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 26 พ.ย. 11:1760 การสมัครสมบูรณ์
311เด็กหญิงณิชมน ไชยมัชชิม
ป.6ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ป.6 26 พ.ย. 11:1160 แจ้งชำระฯ
310เด็กหญิงด.ญ ศิริณัฐชา สีหาพล
ป.3โรงเรียนอนุบวลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 26 พ.ย. 11:0560 แจ้งชำระฯ
309เด็กชายเจษฎาบดินทร์ สิทธิศักดิ์
ป.3อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 25 พ.ย. 21:3560 การสมัครสมบูรณ์
308เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์ ถนัดค้า
ป.3อนุยาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 25 พ.ย. 19:4760 การสมัครสมบูรณ์
307เด็กชายณภัทร เอี่ยมพร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 25 พ.ย. 17:3360 การสมัครสมบูรณ์
306เด็กหญิงวิชญาดา เพชรรักษา
ป.5โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด ป.5 24 พ.ย. 22:1260 การสมัครสมบูรณ์
305เด็กชายภูวดล ทองหนองบัว
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 24 พ.ย. 20:3860 การสมัครสมบูรณ์
304เด็กหญิงปุณณดา ทองหนองบัว
ป.5โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 24 พ.ย. 20:3760 การสมัครสมบูรณ์
303เด็กหญิงอธิษฐาน ศรีพล
ป.5อนุบาลทองสตาร้อยเอ็ด ป.5 24 พ.ย. 20:3360 การสมัครสมบูรณ์
302เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงษ์ตา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 24 พ.ย. 13:0660 การสมัครสมบูรณ์
301เด็กหญิงกมลพิชญ์ วิเศษศรี
ป.6ิอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 24 พ.ย. 10:3060 แจ้งชำระฯ
300เด็กชายปรัชนินทร์ อินทร์ทอง
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 24 พ.ย. 01:4160 การสมัครสมบูรณ์
299เด็กหญิงวิชญาดา คำทัพ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 23 พ.ย. 19:5460 การสมัครสมบูรณ์
298เด็กหญิงสิริกร สังเฉวก
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 23 พ.ย. 17:0660 การสมัครสมบูรณ์
รายการทั้งหมด : 397 รายการ