สิ้นสุดเวลารับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านช่องทางออนไลน์
ตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. 25667- 14 ก.พ. 2567 และสิ้นสุดลงในเวลา 16.30 น.
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนสตรีศึกษา
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่

เว็บไซต์ : www.strisuksa.ac.th
หรือแฟนเพจ : facebook.com/strisuksaschool

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ :

0623631004 หรือ LineID : 0623631004

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1