สิ้นสุดเวลารับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสตรีศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทางช่องทางออนไลน์
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 - 12 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดลงในเวลา 16.30 น.
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนสตรีศึกษา
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่

เว็บไซต์ : www.strisuksa.ac.th
หรือแฟนเพจ : facebook.com/strisuksaschool

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ :

09-5587-0509 หรือ LineID : 0955870509

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ